ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ

ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ (Automated Storage/Retrieval System – AS/RS)

ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ (AS/RS) เป็นการทำงานของระบบการจัดเก็บในคลังสินค้าหรือโกดัง ที่มีการควบคุมด้วยระบบการจัดเก็บวัสดุ การรับวัสดุ [...]