รถยก

การฝึกอบรมผู้ใช้ รถยก

การฝึกอบรมคนขับ รถยก ถือได้ว่าเป็นกฎข้อบังคับประการหนึ่งของการบรรจุพนักงานเข้าสู่ตำแหน่งคนขับรถยก องค์กรทุกแห่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด [...]

ประวัติรถยก

รถยก เป็นรถที่ใช้สำหรับยกและขนย้ายสิ่งของ รถยกได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 ในปัจจุบันรถยกถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า [...]