Month
กรกฎาคม 2016

ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ (Automated Storage/Retrieval System – AS/RS)

ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ (AS/RS) เป็นการทำงานของระบบการจัดเก็บในคลังสินค้าหรือโกดัง ที่มีการควบคุมด้วยระบบการจัดเก็บวัสดุ การรับวัสดุ [...]

ความสำคัญของคลังสินค้า

การจัดการ คลังสินค้า ได้ดีหรือไม่นั่น เกี่ยวข้องกับการตลาดและการขายโดยตรง หากมีสต็อกไม่เพียงพอ การผลิตผลิตไม่ทัน สินค้าขาดสต็อก [...]

การฝึกอบรมผู้ใช้ รถยก

การฝึกอบรมคนขับ รถยก ถือได้ว่าเป็นกฎข้อบังคับประการหนึ่งของการบรรจุพนักงานเข้าสู่ตำแหน่งคนขับรถยก องค์กรทุกแห่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด [...]

การคำนวณการรับน้ำหนักของ รถฟอร์คลิฟท์

หลายท่านอาจสงสัยว่าในการใช้ รถฟอร์คลิฟท์ ยกของ เราจะทราบได้อย่างไรว่า รถฟอร์คลิฟท์ สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ เมื่อยกไปแล้วจะไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างใช้งาน [...]

ประวัติรถยก

รถยก เป็นรถที่ใช้สำหรับยกและขนย้ายสิ่งของ รถยกได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 ในปัจจุบันรถยกถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า [...]