ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ (Automated Storage/Retrieval System – AS/RS)

ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ

ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ

     ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ (AS/RS) เป็นการทำงานของระบบการจัดเก็บในคลังสินค้าหรือโกดัง ที่มีการควบคุมด้วยระบบการจัดเก็บวัสดุ การรับวัสดุ รวมทั้งการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ขนถ่าย ที่ทำงานร่วมกับโรงงานและคลังสินค้า ซึ่งสามารถออกแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับการทำงานลักษณะต่างๆ ได้

     โดยทั่วไปแล้วปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการจัดเก็บและเรียกใช้ของอุปกรณ์แบบ AS/RS จะพิจารณาจากลักษณะโครงสร้างที่ใช้ในการจัดเก็บ และความเร็วในการเคลื่อนของอุปกรณ์ AS/RS ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ

     ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ เป็นระบบรับและจัดเก็บที่ถูกควบคุมโดยเครื่อง คอมพิวเตอร์ในการรับและจัดเก็บวัสดุและเครื่องมือ โดยมีช่องจัดเก็บแบบพิเศษโดยปกติแล้วระบบรับและจัดเก็บแบบอัตโนมัติ (AS/ RS) มักจะถูกติดตั้งควบคู่กับระบบรถขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ (AGV) เนื่องจากเมื่อทำการติดตั้งทั้งสองระบบนี้แล้วก็จะทำให้การเคลื่อนย้ายวัสดุและจัดเก็บสามารถดำเนินไปได้อย่างอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุมแต่อย่างใด

จุดเด่นของระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ (AS/RS)

 1. รวดเร็วและแม่นยำ (High-speed, Dependable S/R Machine) ปฏิบัติการด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องต้องแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถช่วยประหยัดต้นทุนด้านการใช้พลังงาน
 2. ออกแบบตามการใช้งาน (Flexible Design) เหมาะกับสินค้าหลากหลายรูปแบบ และเหมาะกับสินค้าในทุกอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมค้าส่งและค้าปลีก เป็นต้น
 3. หลากหลายตัวช่วย (Multiple Load-handling) บูรณาการ input/output ด้วยหนึ่งในเครื่องมืออันทันสมัย หลากหลายรูปแบบจาก Daifuku
 4. ระบบการควบคุมอันทันสมัย (Advanced Control System) การจัดการสินค้าคงคลังด้วยความแม่นยำสูง
 5. ง่ายต่อการใช้งานและการซ่อมบำรุง (Simple Operation & Maintenance)
 6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้า (Improved Operating Efficiency) input/output อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 7. ปลอดภัย (Secure Storage) ป้องกันสินค้าสูญหายและถูกขโมย

ประโยชน์ของระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ (AS/RS)

 • ลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า
 • ลดพื้นที่ในการขนถ่ายสินค้า
 • เพิ่มปริมาณการจัดเก็บสินค้า
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายสินค้า
 • ทำงานรวดเร็ว แม่นยำ
 • บริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

แม้ว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่มีโรงงานใดที่จะสามารถพัฒนา ระบบการผลิตโดยปราศจากมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ตาม แต่ แนวโน้มในอนาคตเป็นที่ค่อนข้างชัดเจนว่า โรงงานต่างๆ จะแทนที่แรงงานมนุษย์ด้วยหุ่นยนต์มากขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากต้นทุนของหุ่นยนต์ลดลง ทำงานได้รวดเร็วแม่นยำมากขึ้น ประสิทธิภาพ ในการผลิตสูงขึ้น ในขณะที่แรงงานมนุษย์จะมีต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจไป นอกจากนี้แรงงานมนุษย์ ในอนาคตยังเป็นปัญหาที่จัดการได้ยากขึ้นอีกด้วย เนื่องจาก ประเด็นด้านกฎหมาย จริยธรรม คุณภาพชีวิตของแรงงาน ดังนั้น แนวโน้มของระบบการผลิตในอนาคตจึงพัฒนาไปสู่การผลิตโดย ปราศจากมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้